W jaki sposób dowiedziałeś się o programie "Miej Więcej"?

Warto uczestniczyć ponieważ


Duża rodzina to powód do dumy!

Szczęściem jest posiadanie dużej, kochającej, dbającej i bardzo blisko ze sobą związanej rodziny. Wiemy, że każda wolna chwila poświęcona dzieciom jest bardzo ważna, dlatego oferujemy możliwość spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin.

Kto może skorzystać z programu:

Program „MIEJ WIĘCEJ” jest skierowany do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie miasta Sosnowca. Rodziny wielodzietne, to takie, które składają się z rodziców ( jednego rodzica) oraz trojga lub więcej dzieci, będących na utrzymaniu rodziców. Programem są objęte dzieci do 18 roku życia lub do 24 roku życia, jeśli się uczą lub studiują. Każdy może uczestniczyć w Programie bez względu na uzyskiwany dochód. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje imienną z logo programu, wydaną przez Urząd Miasta Sosnowca. Karta, po okazaniu wraz z dokumentem tożsamości, uprawnia do skorzystania ze zniżek, określonych w zakładce Partnerzy.Z karty mogą korzystać niezależnie, wszyscy członkowie uprawnionej rodziny.

Co należy zrobić by otrzymać kartę:


Przede wszystkim należy wypełnić stosowny wniosek. Formularz wniosku można pobrać z zakładki pliki do pobrania lub w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy ul. 3 – go Maja 33 - III piętro, pokój 405.

W imieniu rodziny wniosek wypełnia jeden z rodziców lub opiekunów.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie:

-dowodów osobistych rodziców,

-legitymacji szkolnych, legitymacji studenckich,

-aktów urodzenia dzieci w wieku do lat 6,

-w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu,

-w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych zaświadczenie

Wypełniony wniosek można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na podany powyżej adres.

Odbiór kart następuje osobiście przez przedstawiciela rodziny. Okres oczekiwania: do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Uwaga! Wnioski można składac od 01 października br. 

Przy odbiorze kart należy okazać oryginały dokumentów, których kserokopie zostały wcześniej dołączone do wniosku.

Odebrałeś kartę?

Wybieraj przygotowane dla Was oferty!
Spędzaj mile swój czas w gronie rodzinnym!

 

Miej Więcej 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama | Licznik odwiedzin:

Content