W jaki sposób dowiedziałeś się o programie "Miej Więcej"?

Zarządzenie Prezydenta


Zarządzenie Nr 614
Prezydenta Miasta SoSNOWCA

z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie : zasad wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa w Programie
” MIEJ WIĘCEJ”

Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr 138/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: uchwalenia Programu

” MIEJ WIĘCEJ” :


Zarządzam: 

§ 1

  1. Zatwierdzić "Regulamin wydawania karty Programu ” MIEJ WIĘCEJ” oraz zasad przystępowania do Programu" stanowiący Załącznik Nr 1,

  2. Zatwierdzić wzór wniosku o wydanie/przedłużenie Karty Programu ” MIEJ WIĘCEJ”stanowiący Załącznik Nr 2 ,

  3. Zatwierdzić wzór Karty Programu ” MIEJ WIĘCEJ”stanowiący Załącznik nr 3,

  4. Zatwierdzić wzór naklejki Programu ” MIEJ WIĘCEJ”stanowiący Załącznik Nr 4

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć właściwemu Zastępcy Prezydenta Sosnowca.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Miej Więcej 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama | Licznik odwiedzin:

Content