W jaki sposób dowiedziałeś się o programie "Miej Więcej"?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


 

Wniosek i oświadczenia do pobrania:

 

1. WNIOSEK <<<pobierz>>>

 

2. OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI <<<pobierz>>

 

3.OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA <<<pobierz>>>

 

4.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ <<<pobierz>>>

 

5.INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH <<<pobierz>>>

 

6. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE KARTY DUŻEJ RODZINY <<<pobierz>>>

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek dla rodzin wielodzietnych, posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

Zasady, sposób realizacji oraz finansowanie tego zadania określone zostało w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wnioski należy składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania każdego z członków rodziny. Jeżeli któryś z członków rodziny zamieszkuje w innej gminie, wniosek należy złożyć dodatkowo w gminie właściwej, wymieniając wszystkich członków rodziny ale zaznaczając "nie wnoszę o przyznanie KDR".

Zmiana danych zawartych na Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej karty.

W przypadku gdy Karta Dużej Rodziny zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat karty. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,56 zł.

 

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY OD 2018 ROKU

Od dnia 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach:

- tradycyjnej (plastikowej)

- elektronicznej (aplikacja na urządzenia mobilne)

Z dniem 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.

 

Aplikacja na smartfony posiada następujące zalety:

- rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka,

- aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy,

- funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji,

- użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy "ulubionych" (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018r.),

- aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018r.),

- aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

Jak uzyskać mKDR?

Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny można po złożeniu wniosku o przyznanie tej formy Karty. Wniosek można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim, Wydział Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 33, pok. 405 lub najprościej i najszybciej zrobić to on-line za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia-empatia.mpips.gov.pl.

Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU Emp@tia oraz szczegółową instrukcję uruchomienia aplikacji mKDR można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr

Od 26 lutego 2018r. na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia dostępny jest uproszczony kreator wniosku przeznaczony dla osób, które posiadają już tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a chcieliby korzystać także z mobilnej Karty Dużej Rodziny.

Złożenie wniosku o wydanie KDR po dniu 01.01.2018r. umożliwia ubieganie się od razu o obie formy Karty co wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o KDR został złożony przed 1 stycznia 2018r. i dla których wniosek o domówienie Karty w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019r.

 

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY OD 2019 ROKU

Od 1 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

- w wieku do 18 roku życia,

- w wieku do 25 roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

Miejsca, w których posiadaczom Kart Dużej Rodziny przysługują określone zniżki, oznaczone są ujednoliconym znakiem - logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Uprawnienia związane z Kartą funkcjonują zarówno w instytucjach publicznych jak również w sektorze prywatnym. Katalog rabatów obejmuje zarówno ofertę edukacyjną, kulturalną, turystyczną i rekreacyjną, sportową, transportową, usługową, paliwową, bankową jak również zdrowotną czy zaopatrzeniową na terenie całego kraju.

Wszelkie informacje o Karcie Dużej Rodziny dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  www.mpips.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miej Więcej 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama | Licznik odwiedzin:

Content