W jaki sposób dowiedziałeś się o programie "Miej Więcej"?

Karta Dużej Rodziny


Wnioski  i oświadczenia do pobrania:

 

wniosek <<<pobierz>>>

 

objaśnienia do wniosku <<<pobierz>>>

 

oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki <<<pobirz>>

 

OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA <<<pobierz>>>

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ <<<pobierz>>>

 

INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH <<<pobierz>>>

 

 

INFORMACJA

 

Z dniem 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.

 

Aplikacja na smartfony posiada następujące zalety:

- rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka,

- aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy,

- funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji,

- użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy "ulubionych" (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018r.),

- aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018r.),

- aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

Jak uzyskać mKDR?

Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny można po złożeniu wniosku o przyznanie tej formy Karty. Wniosek można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim, Wydział Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 33, pok. 405 lub najprościej i najszybciej zrobić to on-line za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia-empatia.mpips.gov.pl.

Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU Emp@tia oraz szczegółową instrukcję uruchomienia aplikacji mKDR można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr

Od 26 lutego 2018r. na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia dostępny jest uproszczony kreator wniosku przeznaczony dla osób, które posiadają już tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a chcieliby korzystać także z mobilnej Karty Dużej Rodziny.

Złożenie wniosku o wydanie KDR po dniu 01.01.2018r. umożliwia ubieganie się od razu o obie formy Karty co wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o KDR został złożony przed 1 stycznia 2018r. i dla których wniosek o domówienie Karty w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019r.

 

 

 

 

 

Miej Więcej 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama | Licznik odwiedzin:

Content